Mgr. Dagmar Maršíková - advokátka

Advokátní kancelář je zaměřena na poskytování komplexní právní pomoci, a to jak podnikatelským subjektům, tak i občanům fyzickým osobám. Poskytujeme právní pomoc ve všech oblastech práva s ohledem na konkrétní potřeby a požadavky klientů. Při poskytování právní pomoci klademe důraz na individuální přístup vůči klientům se zohledněním specifik daného případu.