Služby

Advokátní kancelář vznikla v roce 2004 a poskytuje právní pomoc jak podnikatelským subjektům (obchodním společnostem, podnikatelům – fyzickým osobám), tak i občanům.

Od svého počátku se advokátní kancelář zabývá problematikou průmyslového vlastnictví, a to především problematikou ochranných známek a průmyslových vzorů.

Významnou oblast činnosti advokátní kanceláře představuje také vymáhání pohledávek, a to jak pohledávek vzniklých z obchodněprávního styku, tak pohledávek občanskoprávních.

V oblasti převodu nemovitostí advokátní kancelář klientům nabízí komplexní právní pomoc zahrnující sepis smluv o převodu nemovitostí, úschovu listin a peněžních prostředků, zastupování v řízení před příslušným katastrálním úřadem.

Advokátní kancelář má zkušenosti také v oblasti přeměn obchodních společností, kdy pro klienty realizovala např. změnu právní formy, rozdělení či fúzi.

Bližší informace o činnosti advokátní kanceláře se dozvíte dále na našich internetových stránkách.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.